dnes je 22.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 145/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

2.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.762 Výklad k zákonu č. 145/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

JUDr. Renáta Považanová

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, účinná od 1. júla, bola schválená z dôvodu zamedzenia vzniku značných hospodárskych škôd v poľnohospodárstve a akvakultúre (napr. vinohradníctvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo, chov hospodárskych zvierat a riečna akvakultúra), keďže situácia v agrosektore je zložitá a vyžaduje si prijatie výnimočných opatrení zmierňujúcich dosahy agresie Ruska proti Ukrajine na tento sektor.

Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva