dnes je 29.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 534/2023 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.623 Výklad k zákonu č. 534/2023 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 21. decembra minulého roku parlament schválil návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024.

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2024, 2025 a 2026.

Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, osobitne rozpočtu na rok 2024 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, sú uvedené v texte a jednotlivých prílohách rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2024 sa rozpočtujú sumou 22 701 961