dnes je 29.2.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 7/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

29.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.630 Výklad k zákonu č. 7/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

JUDr. Renáta Považanová

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2023 – 2027 schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 26 zo dňa 21. novembra 2023 sa zákonom č. 7/2024 Z. z., od 1. februára 2024, zavádzajú do zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy viaceré zmeny v pôsobnosti niektorých ústredných orgánov štátnej správy.

V nadväznosti na uvedené sa od februára zavádzajú tieto zmeny:

  • vytvára sa Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky presunom kompetencie v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva