dnes je 4.12.2023

Input:

Výkladka a nákladka tovaru z dopravného prostriedku

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:11

Kapitoly videa

Pravidlá týkajúce sa nákladnej prepravy, obsiahnuté v § 765 a nasl. OZ, sú spoločné pre všetky druhy nákladnej prepravy. Z tohto dôvodu sa Občiansky zákonník obmedzil na právnu úpravu len základných pravidiel, ktoré sú obsahom prepravných právnych vzťahov. Cieľom webinára je priblíženie uvedenej problematiky so zreteľom na prepravu tovaru.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.