dnes je 29.2.2024

Input:

Vystavená faktúra za vstupenku na školenie

23.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.7 Vystavená faktúra za vstupenku na školenie

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Dodávateľ, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nám vystavil dňa 23.10.2023 riadnu faktúru s DPH za vstupenku na školenie – ,,Konferenciu pri príležitosti 30. výročia legálnej metrológie na Slovensku”, ktorá sa konala v dňoch 15.11. – 16.11.2023. Faktúra je splatná 06.11.2023. Termín dodania služby uvedený na faktúre je 23.10.2023. Je takýto postup správny? Keď sme žiadali vystaviť zálohovú faktúru, dodávateľ odmietol.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Zákon o DPH upravuje lehoty pri vystavovaní faktúr v ustanovení § 73. Platiteľ, ktorý je povinný podľa § 72 zákona vyhotoviť faktúru, musí túto vyhotoviť najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, prípadne do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním