dnes je 4.8.2021

Input:

Zákon o účtovníctve a prepočet cudzej meny na menu euro

9.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1 Zákon o účtovníctve a prepočet cudzej meny na menu euro

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA

V zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny Euro), pričom ale:

  • pohľadávky

  • záväzky

  • podiely

  • cenné papiere

  • deriváty

  • ceniny

  • peňažné prostriedky

ktoré sú vyjadrené v cudzej mene, musia byť účtované v mene Euro a zároveň v cudzej mene.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na:

  • opravné položky

  • rezervy

ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.

Toto ustanovenie zákona o účtovníctve sa nepoužije pri prijatých a pri poskytnutých preddavkoch a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Predaj a kúpa cudzej meny

Zákon o účtovníctve ďalej upravuje postup