dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovanie úverových splátok

23.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.4 Účtovanie úverových splátok

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Sme mesto a v roku 2022 nám bol Štátnym fondom rozvoja bývania otvorený úverový čerpací a splátkový účet. Lehota čerpania tohto úveru je 24 mesiacov od dňa otvorenia čerpacieho účtu. Zároveň sa mesto zaviazalo uhrádzať mesačné splátky úveru počas celej lehoty splácania úveru so začatím prvej splátky k 15. 4. 2022. Keďže do konca roka 2022 nedošlo k čerpaniu tohto úveru, mesto požiadalo Štátny fond rozvoja bývania v júni o odklad splátok, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Do júna mesto uhradilo 3 splátky tohto úveru. Ako správne účtovať tieto splátky?

Odpoveď:

Dlžník je povinný splácať úver veriteľovi spolu s ostatným príslušenstvom (úrokmi) pravidelnými mesačnými splátkami na tzv. „Splátkový účet”, ktorý je zriadený ŠFRB, na meno dlžníka a ktorý slúži výlučne na splácanie úveru spolu s jeho príslušenstvom. Splácanie