dnes je 4.12.2023

Input:

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.53 Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ministerstvo financií slovenskej republiky zverejnilo 30.6.2022 aktuálne „Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k postupu účtovania rozdielu zo zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti s účinnosťou od 1.7.2022”.

Ide o usmernenie vzťahujúce sa k postupu účtovania zaznamenania rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny platenej v hotovosti.

Hmotno-právnym predpisom upravujúcim pravidlá zaokrúhľovania je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého:

  • cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov

  • celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol

  • celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje