dnes je 20.4.2024

Input:

Zaúčtovanie opravnej položky k zostatku nesplatenej finančnej výpomoci

26.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.4 Zaúčtovanie opravnej položky k zostatku nesplatenej finančnej výpomoci

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Obec poskytla svojej obchodnej spoločnosti návratnú finančnú výpomoc v roku 2020. Obchodná spoločnosť je v likvidácii od minulého roku a finančnú výpomoc prestala platiť v súlade so splátkovým kalendárom.  Je potrebné zaúčtovať opravnú  položku k zostatku nesplatenej  finančnej výpomoci?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36

Pohľad autora na problematiku:

Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení neskorších