dnes je 29.3.2023

Input:

Zaúčtovanie prevodu pohľadávok do Slovenskej konsolidačnej a.s. v roku 2023

27.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.3 Zaúčtovanie prevodu pohľadávok do Slovenskej konsolidačnej a.s. v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Ako sa zaúčtuje prevod pohľadávok z účtu 316 do Slovenskej konsolidačnej? Dá sa preúčtovať pohľadávku z účtu 316 na účet 378 alebo odpíšem pohľadávku?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy

Pohľad autora na problematiku:

Podľa znenia otázky navrhujem len zaúčtovať pohľadávku v rámci analytickej evidencie k účtu 316. Podľa môjho názoru ide len o zmenu dlžníka.

Záver:

Postup účtovania nadväzuje na uvedené postupy účtovania § 5 písm. g)členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo