dnes je 22.7.2024

Input:

Zaúčtovanie redizajnu webovej stránky v príspevkovej organizácii

24.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.4 Zaúčtovanie redizajnu webovej stránky v príspevkovej organizácii

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Štátna príspevková organizácia si objednala redizajn a kompletnú rekonštrukciu webovej stránky v sume prevyšujúcej 1 700 EUR. Aké je zaúčtovanie a ekonomická klasifikácia tohto účtovného prípadu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenia MF SR č. MF/MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Rozpočtová klasifikácia  ÚPLNÉ ZNENIE opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v  platom  znení z  9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421

Pohľad autora