dnes je 29.2.2024

Input:

Zaúčtovanie vrátenie preplatku na dani z nehnuteľnosti za predchádzajúce roky

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.4 Zaúčtovanie vrátenie preplatku na dani z nehnuteľnosti za predchádzajúce roky

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Obec nesprávne vyrubila daňovníkovi daň z nehnuteľnosti. Ako správne zaúčtovať vrátenie preplatku na dani z nehnuteľnosti (pozemky) za roky 2021, 2022?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení opatrenia č. MF/014915/2023-361

Pohľad autora na problematiku:

Z Vašej otázky vyplýva, že idete opravovať už zaúčtované a vykázané výnosy z dane z nehnuteľností za minulé roky. Predpokladáme, že ide o významnú opravu, a preto odporúčame účtovať na účte 428 – Nevysporiadaný