dnes je 13.7.2024

Input:

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.1 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtová skupina 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú na riadkoch 069 až 073.

Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci účtových tried 8 a 9 alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.

Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.


Uvádzame príklady pohybu zásob zvierat vrátane inventarizácie pri oboch spôsoboch účtovania zásob.