dnes je 21.4.2024

Input:

Zmeny v účtovníctve verejného sektora od roku 2023

30.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.8 Zmeny v účtovníctve verejného sektora od roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na základe racionalizácie a lepšej orientálnosti ako aj výkazníctva štátnej správy a samosprávy sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8 augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Vyššie uvedené opatrenie MF SR v znení neskorších zmien a doplnkov sa ruší a nahrádza:

1. Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy.

2. Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12.