dnes je 17.6.2024

Input:

Zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2024

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Od 1. januára 2024 nadobúda účinnosť novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V priebehu webinára poukážeme  na to, čo sa na základe predmetnej novely mení.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.