dnes je 16.10.2021

Input:

Zmeny zákona o dani z príjmov podľa zákona č. 310/2021 Z. z.

23.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.297 Zmeny zákona o dani z príjmov podľa zákona č. 310/2021 Z. z.

Ing. Michaela Vidová

Národná rada SR dňa 24. júla 2021 schválila zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto zákona je aj novelizácia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), ktorá sa týka poukazovania podielu zaplatenej dane tzv. 2 % percentám.

Zmeny zákona o dani z príjmov súvisia so znižovaním administratívnej záťaže pre daňovníkov:

a) vypustenie povinnosti uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa podielu zaplatenej dane z vyhlásenia o