dnes je 22.7.2024

Input:

Zverejňovanie údajov o priebežných výdavkoch obce na internetovej stránke obce

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.3 Zverejňovanie údajov o priebežných výdavkoch obce na internetovej stránke obce

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým žiadalo starostu o zverejňovanie údajov o priebežných výdavkoch obce na internetovej stránke obce. Starosta odmietol splniť toto uznesenie s poukazom na prekročenie zákonných kompetencií obecného zastupiteľstva.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Pohľad autora na problematiku:

V danom prípade ide o vyjadrenie vnútorného vzťahu medzi orgánmi obce. Je však možné pozorovať aj vonkajší dopad týchto kompetenčných rozporov, keďže sa dotýkajú informovanosti obyvateľov obce o finančnom hospodárení obce či o prijatých rozhodnutiach vo formulovanom príklade.

Záver:

Východiskom právneho posúdenia prípadu bude všeobecná právna úprava