dnes je 10.8.2022

Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Účtovanie neziskových organizácii v roku 2022

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 12.8.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 15.8.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v sociálnom poistení od 1. 6. 2022 (elektronická PN, nová otcovská dovolenka, úprava ochrannej lehoty pre tehotné)

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 24.8.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v stravnom od 1.9.2022

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 25.8.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.8.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Minimálna mzda v roku 2023

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.8.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa