dnes je 6.10.2022

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadovGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiuGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Podiel realitných fondov rastieGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótamiGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

ČlánkyGarancia

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepretržité trvanie činnosti účtovnej jednotky a externé potvrdenia ako predmet štatutárneho audituGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva - vzorový obsah internej smerniceGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nastavenie stravného zamestnancov z hľadiska účtovania od 1.9.2022Garancia

30.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi dvoma organizáciami v roku 2022Garancia

30.9.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a evidencia drobného dlhodobého majetku v roku 2022Garancia

30.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblasť vnútornej kontroly v samospráve ako predmet štatutárneho audituGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ePN (právny stav k 23.08.2022)ZáznamGarancia

22.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:49

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023ZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:44

Pripravované zmeny v Zákonníku práce v roku 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:20

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia - webinár otázok a odpovedí - júl 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:38