dnes je 29.9.2023

Zmeny v zákone o výkone práce vo verejnom záujme - judikatúra a praktická aplikácia v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:36

Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1. novembra 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:24

Zmeny v zákone o BOZP od 1.4.2024ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:05

Zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:07

Zúčtovanie prevodu financií medzi základnými školami v roku 2023Garancia

27.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023Garancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Atestačné konanie v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:44

Trojzdrojové financovanie neziskových organizácií a jeho praktické zachytenie v účtovníctveZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:50

Zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2024ZáznamGarancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:25

Vrátenie dotácie z roku 2020 do štátneho rozpočtu v roku 2023Garancia

25.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú u fyzickej osobyGarancia

25.9.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1. júla 2023Garancia

22.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na daňový bonus v roku 2023Garancia

22.9.2023, Finančná správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávky pre neziskové organizácieGarancia

21.9.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

21.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia z pohľadu subjektov verejnej správy - 1. časťGarancia

21.9.2023, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad noviel zákona o dani z príjmov v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:38

Reziliencia očami odborníčky Jaroslavy VaculčiakovejZvukGarancia

12.9.2023, Jaroslava Vaculčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 01:03:50

Ľudské zdroje a personalistika - očami riaditeľky HR spoločnosti DedolesZvukGarancia

12.9.2023, Martina Rothova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:30:56

Otázky a odpovedeGarancia

11.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

11.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer