dnes je 17.6.2024

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre neziskové organizácie

22.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.3 Daňové priznanie k dani z príjmov – riadky relevantné pre neziskové organizácie

Ing. Mikuláš Hamuľák

Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami zistený v účtovníctve sa pri vyčíslení daňovej povinnosti právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) upravuje nielen o položky pripočítateľné ale aj o položky odpočítateľné od výsledku hospodárenia. Položkami odpočítateľnými od výsledku hospodárenia sú sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia (alebo rozdielu príjmov a výdavkov) ale podľa podmienok ZDP sa do základu dane nezahŕňajú. Ide napríklad o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené alebo sú zdanené daňou vyberanou zrážkou.

Medzi najčastejšie vypĺňané riadky daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby u subjektov verejnej