dnes je 20.4.2024

Input:

Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023

21.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.2 Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023

Ing. Michaela Vidová

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „daňové priznanie”) je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) povinná podať každá právnická osoba bez ohľadu na to, či vykonávala svoju činnosť, vykázala účtovný zisk alebo stratu alebo dosahovala akékoľvek príjmy, a to za predpokladu, že ide o právnickú osobu, ktorá má na území SR svoje sídlo alebo miesto svojho skutočného vedenia. Zahraničná právnická osoba je povinná podať daňové priznanie, ak na území SR dosahuje príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu na území SR prostredníctvom daňového priznania.

Daňové priznanie právnická osoba podáva za