dnes je 29.2.2024

Input:

Finančná zábezpeka - postup účtovania pre obec v roku 2024

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.1 Finančná zábezpeka – postup účtovania pre obec v roku 2024

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Obec uhradila finančnú zábezpeku pre spoločnosť VSD na základe zmluvy na pripojenie bytových jednotiek pre rozšírenie odberných miest.

Ako máme správne zaúčtovať túto transakciu /účet a položka/? Čiastka, ktorú teraz obec zaplatila, nám totiž bude po odovzdaní staveniska pre VSD vrátená na účet, ale predpokladá sa, že sa tak stane v roku 2024 alebo 2025..

Myslime si, že sa to máme zaúčtovať takto: 221 456002 kz 71 /379 – výdaj.

Vrátenie - 379 /221 819002 kz 71. Išlo by o správny postup?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Tematiku účtovania samosprávy upravuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi