dnes je 17.6.2024

Input:

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.4 Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 138a

Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

(1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.

(2) Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov.


Komentár:

 Ustanovenie § 138a ZP upravuje prekážky v práci z dôvodu