dnes je 3.6.2023

Input:

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenie

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.3 Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenie

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 222

Bezdôvodné obohatenie

(1) Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

(3) Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný. Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možné najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

(4) S predmetom bezdôvodného

Najnovšie články
viac článkov