dnes je 29.2.2024

Input:

Komentár k ZP § 236

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.3 Komentár k ZP § 236

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 236

(1) Členstvo v zamestnaneckej rade zaniká

a. skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom,

b. vzdaním sa členstva v zamestnaneckej rade,

c. odvolaním z funkcie člena zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov prítomných na hlasovaní.

(2) Funkcia zamestnaneckého dôverníka zaniká

a. skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom,

b. vzdaním sa funkcie,

c. odvolaním z funkcie zamestnaneckého dôverníka nadpolovičnou väčšinou zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov prítomných na hlasovaní.

§ 236:


§ 236 upravuje zánik členstva v zamestnaneckej rade a zánik funkcie zamestnaneckého dôverníka. Nejde teda o skončenie celej zamestnaneckej rady ale o skončenie členstva