dnes je 21.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 251- § 256 Prechodné a záverečné ustanovenia

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1 Komentár k ZP § 251- § 256 Prechodné a záverečné ustanovenia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., JUDr. Katarína Liebscherová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Prvá veta tohto ustanovenia zaisťuje, aby sa novela Zákonníka práce účinná odo dňa 1. septembra 2011 vzťahovala aj na pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2011, ktorých obsah podstatným spôsobom modifikuje. Druhá veta tohto ustanovenia sa týka právnych úkonov, dvojstranných alebo jednostranných, uskutočnených pred 1. septembrom 2011, t. j. aj pracovných zmlúv či kolektívnych zmlúv uzatvorených pred 1. septembrom 2011, ktoré sa posudzujú podľa úpravy účinnej do 31. augusta 2011.

Z vyššie uvedeného možno vyvodiť, že druhá veta § 252g ods. 1 obsahuje dve rozličné právne situácie. Na jednej strane ide o právne úkony resp. zmluvy,