dnes je 17.6.2024

Input:

Modernizácia verejného osvetlenia v roku 2023

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Modernizácia verejného osvetlenia v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Obec dala zmodernizovať verejné osvetlenie. S firmou, ktorá to robila, uzatvorila dve zmluvy.

1. Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 ObZ v znení neskorších predpisov

tu je predmetom plnenia výmena existujúcich prvkov verejného osvetlenia za nové LED svietidlá v počte 159 ks,

zmluva je uzatvorená na 12 rokov a firma si každý mesiac fakturuje dohodnutú zmluvnú odmenu,

počas trvania zmluvy je uvedená rekonštrukcia v majetku firmy a až po zaplatený dohodnutej ceny diela a kúpnej ceny 1,00 € vlastnícke právo nadobudne obec.

Je toto finančný prenájom, a teda je potrebné účtovať faktúru na účte 474 a v prospech účtu 042?

2. Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci uzatvorená v