dnes je 15.8.2022

Input:

Možnosť poskytovať odmeny starostom obcí a primátorom miest v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Možnosť poskytovať odmeny starostom obcí a primátorom miest v roku 2022

Ing. Mikuláš Hamuľák

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení neobsahuje ustanovenie, ktoré by umožňovalo starostovi obce, resp. primátorovi mesta poskytnúť odmenu.

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest do nadobudnutia účinnosti novely č. 154/2011 Z. z. umožňoval poskytovať starostovi obce, resp. primátorovi mesta odmenu s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytovala, a mimoriadnu odmenu za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádzalo k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich