dnes je 29.2.2024

Input:

Nárok na odstupné starostovi v roku 2024

18.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Nárok na odstupné starostovi v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Starosta sa vzdal mandátu a od 30. 12. 2023 bude na predčasnom dôchodku. Prináleží mu ako starostovi odchodné alebo odstupné, a ak áno, koľko mesačné?

Vzťahuje sa KSVS na starostu v tomto prípade ohľadne odstupného či odchodného?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume:

1. dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

2. trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,

3. štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,

4. päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej