dnes je 17.6.2024

Input:

Nepeňažný príjem zamestnanca v súvislosti so služobným automobilom

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.1 Nepeňažný príjem zamestnanca v súvislosti so služobným automobilom

Ing. Michaela Vidová

Zamestnancovi vzniká v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) nepeňažný príjem v súvislosti s používaním služobného automobilu len vtedy, ak:

• automobil bol zamestnancovi poskytnutý na používanie súčasne na služobné aj súkromné účely, a to bez ohľadu na skutočnosť, či zamestnanec automobil použil aj na súkromné účely,

• ide o automobil vo vlastníctve zamestnávateľa vrátane jeho obstarania formou finančného prenájmu, alebo je automobil prenajatý,

• od zaradenia osobného automobilu do užívania neuplynulo viac ako 8 rokov, pričom ak ide o prenajatý osobný automobil, osemročná lehota začína plynúť od roku, v ktorom bolo vozidlo zaradené do užívania u prenajímateľa.

Nepeňažný príjem vzniká