dnes je 31.5.2024

Input:

Plat opätovne zvoleného starostu obce v roku 2023

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.1 Plat opätovne zvoleného starostu obce v roku 2023

Ing. Mikuláš Hamuľák

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29. októbra 2022, obhájili svoj mandát viacerí doterajší starostovia obcí a primátori miest. V tejto súvislosti sa vynára otázka, ako je to s nárokom na plat opätovne zvolených starostov obcí a primátorov miest? Odpoveď na danú otázku ponúka zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest, minimálnu výšku mesačného platu starostov obcí a primátorov miest zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie. Predmetný zákon upravuje taktiež otázku nároku opätovne zvoleného starostu obce na plat za výkon mandátu.

Podľa § 7 ods. 2 druhej vety