dnes je 21.4.2024

Input:

Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie

27.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.1 Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

V auguste 2022 sme na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu od zriaďovateľa MK SR bezodplatne nadobudli DHM, stolový plochý skener nadobudnutý v roku 2015 s pôvodnou nadobúdacou hodnotou 3 450,00 € a oprávkami 3 450,00 €, to znamená úplne odpísaný majetok.

Ako máme zaúčtovať jeho zaradenie do majetku?

022/082 3 450,00 € to určite nie je správne. Musí to byť na D 353, ale s akým súvzťažným účtom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy.

Pohľad