dnes je 20.4.2024

Input:

Pokyny a usmernenia v oblasti dane z príjmov pre právnické osoby

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.3 Pokyny a usmernenia v oblasti dane z príjmov pre právnické osoby

Ing. Michaela Vidová

Jednou z hlavných úloh Finančného riaditeľstva SR v súlade so zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je zabezpečovanie jednotného uplatňovania osobitných predpisov. Túto svoju úlohu Finančné riaditeľstvo SR plní nielen vydávaním individuálnych stanovísk na požiadanie daňových subjektov, ale aj prostredníctvom pokynov, usmernení a informácií zverejňovaných pre širokú verejnosť na svojom webovom sídle (www.financnasprava.sk).

V oblasti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p (ďalej len „ZDP”) boli za posledných 6 mesiacov uverejnené tieto:

a) metodické pokyny

  • metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (2/DZPaU/2024/MP –