dnes je 17.6.2024

Input:

Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.2 Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ako má postupovať obec v prípade, keď SHR zomrel? Obec vydáva osvedčenie o zápise do evidencie SHR, robí zmeny aj ukončenie činnosti SHR. V našej obci zomrel SHR, ktorý mal od r. 1991 osvedčenie o zápise do evidencie SHR. Štatistický úrad mu na túto činnosť pridelil IČO. Pravdepodobne si nebohý urobil na túto činnosť aj živnosť. Synovi nebohého teraz živnostenský úrad vystavil úradný záznam, kde potvrdil, že syn môže pokračovať vo vykonávaní živnosti ako oprávnená osoba podľa § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. V zázname sa uvádza IČO nebohého, ale aj č. živnostenského oprávnenia. Mám za to, že smrťou sa končí činnosť SHR a je potrebné urobiť Rozhodnutie alebo osvedčenie o zrušení (vyradení z evidencie) SHR na základe žiadosti manželky príp. syna nebohého? S akým dátumom