dnes je 20.4.2024

Input:

Použitie rezervného fondu v roku 2024

23.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Použitie rezervného fondu v roku 2024

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Je možné v roku 2024 použiť prostriedky rezervného fondu na splátku istiny bankového úveru?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 583/2004 Z. z. v platnom znení § 10

Pohľad autora na problematiku:

Obec nemusí dodržiavať pravidlo použitia prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky ustanovené v § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého prostriedky rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. Obec má oprávnenie použiť prostriedky rezervného fondu na bežné výdavky bez týchto zákonných obmedzení. Na základe predloženej otázky ide o splátku istiny z bankového