dnes je 29.2.2024

Input:

Predmet dane subjektov verejnej správy podľa zákona o dani z príjmov

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Predmet dane subjektov verejnej správy podľa zákona o dani z príjmov

Ing. Michaela Vidová

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa za príjem akéhokoľvek daňovníka vrátane subjektov verejnej správy považuje peňažné a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby. Pre správne posúdenie príjmov plynúcich subjektom verejnej správy z pohľadu ZDP je potrebné v prvom rade zistiť, či uvedený príjem je alebo nie je predmetom dane.

Subjekt verejnej správy ako daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie má predmet dane osobitne vymedzený v § 12 ods. 2 ZDP. Predmetom dane subjektu verejnej správy sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či subjekt z danej činnosti