dnes je 29.2.2024

Input:

Príjem z náhrady škody v roku 2024

30.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.2 Príjem z náhrady škody v roku 2024

Ing. Jozef Pohlod 


Otázka:

Spoločenstvo vlastníkov bytov prijalo od poisťovne náhradu škody a účtovalo ho ako príjem fondu opráv zdaňuje sa tento príjem?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

• zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

• Opatrenie MF SR č. 24342/2007-74 v znení doplnkov

Pohľad autora na problematiku:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Spôsob zdanenia spoločenstva vlastníkov bytov upravuje zákon o dani z príjmov. Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,  sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku,