dnes je 20.4.2024

Input:

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

25.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.2 Príjmy oslobodené od dane z príjmov u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

Ing. Michaela Vidová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP”) ustanovuje v § 13 ods. 1 písm. a) pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie oslobodenie príjmov, ktoré sú dosahované z ich hlavnej činnosti, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou.

Hlavnú činnosť daňovníka stanovuje základný dokument, na základe ktorého daňovník vznikol, bol založený alebo vykonáva svoju verejno-prospešnú činnosť, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku. Tým základným dokumentom môže byť v závislosti od právnej formy a spôsobu založenia alebo zriadenia daňovníka osobitný zákon, na základe ktorého vznikol (napr. Matica slovenská), stanovy (napr. občianske združenie), štatút (napr. obec,