dnes je 15.8.2022

Input:

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, pri vyslaní zamestnanca do členského štátu Európskej únie/EHP a Švajčiarska a pri výkone práce v zahraničí

3.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.2 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, pri vyslaní zamestnanca do členského štátu Európskej únie/EHP a Švajčiarska a pri výkone práce v zahraničí

Ing. Ľuboslava Minková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice:   O poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, pri vyslaní zamestnanca do členského štátu Európskej únie/EHP a Švajčiarska a pri výkone práce v zahraničí 
Prílohy:     
Číslo smernice:     
Rozsah platnosti:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:     
Schválil:     

Základný predpis a súvisiace predpisy:

  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v