dnes je 17.6.2024

Input:

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obci

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.17.2 Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obci

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v obci    
Poradové číslo smernice:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Prílohy:       
_Útvar/oddelenie/prac. zaradenie    Meno    Dátum    Podpis       
Vypracoval:                
Pripomienkoval:                
               
               
Schválil:                
Účinnosť internej smernice od:       
Účinnosť internej smernice do:    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v