dnes je 29.2.2024

Input:

Správne účtovanie športovej činnosti ako benefitu pre zamestnancov

19.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Správne účtovanie športovej činnosti ako benefitu pre zamestnancov

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Firma poskytuje benefit pre zamestnancov – športová činnosť podľa zmluvy o poskytovaní služieb a je to spolufinancovanie. Prosíme Vás, ako túto činnosť zaúčtovať? Túto službu využíva len 6 zamestnancov, majú karty na šport, každý mesiac príde faktúra s presným počtom ľudí. 50 % ide zo SF, 50 % si hradia zamestnanci. DPH si neuplatňujeme. Jedna karta – 40 €.

Je to správne, keď 20 € použijeme zo SF? 20 € sa dáva pracovníkom do miezd ako nepeňažný príjem, ktorý je zdanený (odvody + daň) a 20 € zrážka zo mzdy – spolufinancovanie.

Odpoveď:

Legislatívna úprava: 

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pohľad autora na problematiku:

Príspevok zo sociálneho fondu  na športovú činnosť zamestnancov nie je od dane oslobodený, čo znamená,