dnes je 29.2.2024

Input:

Správne zaúčtovanie faktúry za december 2023

24.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.5 Správne zaúčtovanie faktúry za december 2023

Bc. Lucia Hanusová, HANA-CONSULT


Otázka:

Ako správne zaúčtovať faktúru, ktorá došla v januári 2024 ale je za elektrinu december 2023, resp. čo presne treba zaúčtovať v roku 2023 a čo v roku 2024 / aj zúčtovanie do výnosov:

- ak je časť hradená zo zdrojov štátneho rozpočtu,

- a časť je hradená zo zdrojov zriaďovateľa?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Zákon 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve

Pohľad autora na problematiku:

ÚJ, ktorá účtuje v sústave