dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie vrátenia časti finančného príspevku v rozpočtovej organizácii v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Účtovanie vrátenia časti finančného príspevku v rozpočtovej organizácii v roku 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Otázka:

V roku 2021 sme dostali príspevok z UPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest. V roku 2021 sme celý príspevok použili na úhradu miezd. Koncom januára 2022 nám prišla výzva na vrátenie časti finančného príspevku. Keďže príspevok z UPSVaR nám neostal, musíme časť príspevku vrátiť z vlastných príjmov.

Je nasledovný účtovný postup správny:

Predpis vrátenia časti fin. príspevku 548/379

Vrátenie časti finančného príspevku 379/222

Zúčtovanie bežného transferu 354/691

Odpoveď:

Účtovanie, ktoré ste predložili nie je podľa môjho názoru správne. Z tohto účtovania by ste prakticky nepocítili dopad vrátenia. Vzhľadom k tomu, že nejde o významnú čiastku (ak by išlo, použili by ste účet 428).

Návrh účtovania:

- vrátenie dotácie