dnes je 4.12.2023

Input:

Usmernenie účtovania projektovej dokumentácie v roku 2021

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.5 Usmernenie účtovania projektovej dokumentácie v roku 2021

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Žiadosť o usmernenie ohľadom účtovania projektovej dokumentácie - rozšírenie kanalizácie, ktorú v decembri toho roku schválili v rozpočte - 8000 eur.

Odpoveď:

Projektová dokumentácia je súčasťou obstarania stavby. Vzhľadom na to, že sa jedná o rozšírenie existujúcej kanalizácie ide o technické zhodnotenie v čiastke vyššej ako 1 700 € Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1 700 € v úhrne za rozpočtový rok.

Správne účtovanie je závislé na zostatkovej cene existujúcej kanalizácie. Ak táto je 0, bude technické zhodnotenie zaúčtované na účte 029, ak je > ako 0,- ,€ zvýši vstupnú cenu doterajšej kanalizácie, alebo pôjde o novú stavbu