dnes je 29.2.2024

Input:

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihy

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.88 Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a pomocné knihy

Ing. Zuzana Chochulová

Občianske združenie vedie pomocné knihy, pre ktoré má vecnú náplň. Medzi pomocné knihy patria: Kniha dlhodobého majetku, Kniha zásob, Pokladničná kniha, Kniha cenín, Kniha mzdovej evidencie, ak občianske združenie má zamestnancov alebo dobrovoľníkov, Kniha sociálneho fondu, Kniha jázd, ak občianske združenie vlastní motorové vozidlo, a iné knihy podľa špecifických potrieb evidencie občianskeho združenia.

Občianske združenie môže mať zamestnancov a takéto pracovnoprávne vzťahy sa účtujú v knihách mzdovej evidencie. Na stanovenie a zúčtovanie miezd vedie občianske združenie ako zamestnávateľ podrobnú dokumentáciu, ktorou je napríklad evidencia o dochádzke a odpracovaných hodinách. V tomto prípade ide o podpornú dokumentáciu, ktorá tvorí operatívnu evidenciu.