dnes je 17.6.2024

Input:

Vplyv vyhlásenia sumy priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2022 na plat starostu obce a primátora mesta v roku 2023

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.2 Vplyv vyhlásenia sumy priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2022 na plat starostu obce a primátora mesta v roku 2023

Ing. Mikuláš Hamuľák

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce, resp. primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 predmetného zákona. Obecné zastupiteľstvo, resp. mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Starostovia a primátori sa na