dnes je 15.8.2022

Input:

Založenie obchodnej spoločnosti obcou a jeho vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke samosprávy za rok 2021

26.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.3 Založenie obchodnej spoločnosti obcou a jeho vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke samosprávy za rok 2021

Ing. Miriam Majorová, PhD.

V prípade, že súčasť konsolidovaného celku samosprávy tvorí materská účtovná jednotka (obe) a jej dcérska účtovná jednotka (obchodná spoločnosť), je nutné v rámci konsolidačných operáciu aj konsolidácia kapitálu. Najjednoduchšia konsolidácia kapitálu je v prípade, že materská spoločnosť svoju dcérsku účtovnú jednotku založila a vlastní 100 % podiel na jej vlastnom imaní.

Konsolidácia kapitálu predstavuje eliminácia podielov materskej účtovnej jednotky v dcérskej účtovnej jednotke, patriacich materskej účtovnej jednotke (konsolidované podiely) s tou časťou majetku a záväzkov (vlastného imania) dcérskej účtovnej jednotky, ktorá na tieto podiely pripadá.


Príklad

Obec