dnes je 21.4.2024

Input:

Zamestnanci obecnej polície - vyplatenie odchodného v roku 2024

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.2 Zamestnanci obecnej polície – vyplatenie odchodného v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Zamestnanci obecnej polície, ktorí splnili požiadavky na vyplatenie príspevku za prácu v obecnej polícii v zmysle § 26e zákona č. 564/1991 Z. z. v znení neskorších zákonov, požiadali o uvoľnenie z pracovného pomeru.

Je možné vyplatiť týmto zamestnancom odchodné?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Odchodné predstavuje zákonný nárok zamestnanca, prislúcha mu však len pri prvom skončení pracovného pomeru. Vyplatenie odchodného však nie je automatické. Zamestnanec si oň musí požiadať, pričom nesmie premeškať zákonnú lehotu, v opačnom prípade povinnosť zamestnávateľovi zanikne.

Podmienky vzniku nároku na odchodné

• zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po