dnes je 20.4.2024

Input:

Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu zriaďovateľa v roku 2024

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.1 Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu zriaďovateľa v roku 2024

Ing. Štefan Fabian, PhD. 


Otázka:

Zriaďovateľ (samosprávny kraj) poskytol svojej príspevkovej organizácii v roku 2023 finančné prostriedky na predfinancovanie projektov (ide o významný objem – rádovo v miliónoch eur). K refundácii týchto FP zo strany riadiacich orgánov došlo až v roku 2024. Otázka znie: Aké sú možnosti zriaďovateľa zapojiť tieto FP do rozpočtu a použiť na priority v rámci kraja (okrem transformácie na rozpočtovú organizáciu)? Môže zriaďovateľ (samosprávny kraj) nariadiť príspevkovej organizácii odvod týchto finančných prostriedkov naspäť zriaďovateľovi?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 583/2004 Z. z. v platnom znení § 3 ods. 3, § 8 ods. 2

Pohľad autora na problematiku:

Na základe uvedených zákonných úprav preddavkov, poskytnuté prostriedky v roku 2023 môžu byť